ZER DA KRONIKOA KONEKTATUTA?


BETI konektatua egoteko modu berri bat, zure ohiko medikuen zaintzak ematen dizun
KONFIANTZArekin eta arreta guztiz PERTSONALIZATUarekin. CONECTA CRÓNICOS ZER DEN eta NOLA FUNTZIONATZEN DUEN azalduko dizugu orain.


Placeholder

PREBENTZIOA DA

Egunero test bat eginez, lagundu nahi dizugu, batetik,OKERRAGOTZE-SEINALE ak identifikatzen eta
bestetik, egunero bidaliko dizkizugun jarraibideei esker, ZURE BIZI-KALITATEA HOBETZEN eta ZURE
SEGURTASUNA  AREAGOTZEN, beti ondo artatua sentituko baitzara eta osasungintzako
profesionalekin harremanetan jartzeko erraztasun gehiagorekin. Gainera, eguneroko gomendio horiek zeure burua edo gaixoa —haren senidea edo zaintzailea baldin bazara— hobeto zaintzen laguntzea
ere nahi dugu.

Placeholder
Placeholder

BETI ONDO ZAINDUA

CONECTA CRÓNICOSi esker, laguntza izango duzu BEHAR DUZUN GUZTIETAN. Zaintza integral eta
pertsonalizatu bat da, zure patologia guztiak aintzat hartzen dituena, behar bezala zaindua senti
zaitezen, bai pazientea baldin bazara, bai hura zaintzeko ardura duen senide edo zaintzailea baldin
bazara.

NORK ZAINDUKO NAU?

Egunero test bat eginez, ZURE OHIKO MEDIKUAK eta ERIZAINAK zure osasunari buruzko informazio
eguneratua dute; horrez gainera, ZURE ZAINTZAILEAK eta ZURE SENIDEAK ere zure egoerari buruzko
informazioa jasotzen dute, okerrera egin ez dezazun. Zure osasun-egoerak kezkaren bat eragiten badu,
nora deitu edo zer egin esango diogu.

Placeholder
Placeholder

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

Egunero galdera-sorta bati erantzunez, nola zauden esango dizugu, lasai egon zaitezen, eta, okerrera
egin duzula adieraz dezakeen seinaleren bat azalduz gero, nola jokatu azalduko dizugu.

Ikusi nola funtzionatzen duen!

ES PREVENCIÓN

Realizando el test diario queremos ayudarte a identificar SIGNOS DE EMPEORAMIENTO y que con las indicaciones que te enviamos cada día, puedas MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y AUMENTAR TU SEGURIDAD al sentirte permanentemente supervisado y con mejor acceso a los profesionales sanitarios. También queremos que las recomendaciones diarias te ayuden a aprender a cuidarte mejor o a cuidar al enfermo si eres un familiar o cuidador.

Placeholder

ESTAR SIEMPRE RESPALDADO

Con CONECTA CRÓNICOS tendrás ayuda SIEMPRE QUE LO NECESITES. Es un cuidado integral y personalizado, que tiene en cuenta todas tus patologías para que te sientas apoyado en el día a día, tanto si eres el enfermo como la persona o familiar responsable de su cuidado.

Placeholder

¿QUIÉN ME CUIDA?

Al realizar el test diario TU MÉDICO Y ENFERMERA DE SIEMPRE tienen información de tu estado de salud, además tanto TU CUIDADOR como TU FAMILIAR reciben información de cómo estás y las indicaciones para evitar que puedas empeorar. Si hay signos de preocupación por tu estado, le indicaremos donde debe llamar o qué tiene que hacer.

Placeholder

¿CÓMO FUNCIONA?

Realizando el cuestionario diario te diremos como te encuentras para que estés tranquilo y cómo actuar en caso de que exista algún signo e posible empeoramiento.

¡Descubre cómo funciona!

Placeholder